عجیب ترین قانون های وضع شده درباره رانندگی در جهان !

بیشترین میزان مرگ و میر در طی حوادث در سر تا سر جهان مربوط به تصادفات جاده ای است .علت این اتفاق ناگوار هم رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندهاست یعنی بی اعتنایی آنها به قوانین باعث بروز این حوادث تلخ میشود . در این ویدیو به عجیب ترین قوانین رانندگی در سر تا سر جهان میپردازیم .