چمدان آرش

چمدان های با بدنه پارچه ای انواع مختلفی دارند. همه این پارچه ها ضد آب هستند و تفاوت آنها در نوع پارچه ای است که استفاده می کنند. اگر قصد خرید این نوع چمدان را دارید به این نکته توجه کنید که هر چه بافت پارچه نازکتر باشد و تراکم آن بیشتر باشد برای خرید چمدان این جنس بهتر است.