زندانی خیابان دوم The Prisoner of Second Avenue 1975 دوبله کانال sekoens1@

زندانی خیابان دوم
The Prisoner of Second Avenue 1975

کارگردان
Melvin Frank

بازیگران
Jack Lemmon
Anne Bancroft
Gene Saks
Elizabeth Wilson

مل و ادنا (جک لیمون و آن بانکروفت) ، یک زن و شوهر طبقه متوسط ، میانسال و خوشحال که در یک آپارتمان مرتفع منهتن زندگی می کنند. مل کار خود را از دست می دهد ، آپارتمان سرقت می شود ، ادنا شغل می گیرد ، مل ذهن خود را از دست می دهد ، ادنا شغل خود را از دست می دهد. . . از دردسرهای کوچکتر همسایگان دلباز ، اقوام مفید و کرایه های اتوبوس دقیق چیزی نگویم. این زوج بعد از عصبانیت (بعضی از خود تحمیلی) دچار خشم و رنج می شوند و هنگامی که به نظر می رسد در آستانه تسلیم هستند ، بینی خود را به طور محکم انگشت می زنند و سنگرها را برای نبرد حفر می کنند.

دوبله فارسی