اصل فلزیاب تصویری برای تفکیک طلا

اصل فلزیاب تصویری برای تفکیک طلا
اصل فلزیاب تصویری برای تفکیک طلا یا انواع فلزات باید فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی با طراحی مدار طبق اصول رادار باشد که دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT یا وی دی ای دیسک VDI DISC و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تنظیمات تراک TRAC یا تنظیمات GEB باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34