سیب خنده 6

سريال سیب خنده 6 - کارگردان : رضا عطاران - ۱۳۷۶ - ق 20 و 21 و 22 و 23 - جموعه تلویزیونی که برای گروه سنی کودک و نوجوان ساخته شده است مفاهیم اجتماعی را در قالب طنز بیان می‌کند