معرفی به دوستان در برنامه آسان بار رانندگان

در برنامه رانندگان آسان بار، با هر معرفی آسان بار به دوستان خود از طریق " کد معرف " به راحتی 7 امتیاز دریافت کنید و در انتهای ماه با داشتن بیشترین امتیاز، برنده یک جفت لاستیک از آسان بار بشید!
www.asanbar.ir