سورتینگ پسته iSorter ؛ بهترین دستگاه برای پسته کاران

اگر شما هم باغدار و تولید کننده یا صادر کننده و تاجر پسته هستید، استفاده از سورتر پسته بهترین روش برای افزایش کیفیت و خلوص محصول می باشد. این دستگاه توسط شرکت دانش بنیان iSorter در ایران طراحی و ساخته شده است. کسب اطلاعات بیشتر:
www.isorter.ir
021-88220560