بیمه ثالث بدونه گواهینامه بدرد میخوره ؟

خیلی از راننده ها روحشون از این نکته ی میلیونی بی خبره
گواهینامه ندارم ولی بیمه دارم، تکلیفِ خسارت ام چیه


برای دریافت رایگان جدیدترین فیلمهای آموزشی کلمه "عضویت" رو به شماره زیر واتساپ کنید.
+989205469163

امیرحسین داودی
مشاور و مدرس کسب و کار بیمه
کارت ویزیت:
https://zil.ink/ahdavoudi
کانال آموزشی:
https://t.me/ah_davoudi_channel