تشویق کودکان و شرایط آن

تشویق، رفتار و کلام والدین در برابر کودکان است. اما تشویق و پاداش شرایط و واجباتی دارد که باید به آن دقت کرد. تشویق باید با رفتار و جنسیت کودک متناسب و مرتبط باشد و همچنین بین پاداش کودک و رفتار آن، باید تناسب و تعادلی برقرار کرد.
ادامه اين مطلب در لينک زير
https://goo.gl/RRwJCm