تنظیمات ساعت و تاریخ دستگاه حضور و غیاب افق فرا وژن با اتصال به شبکه

با استفاده از این روش، تنها با متصل نمودن دستگاه حضور و غیاب به شبکه اینترنت، نسبت به تنظیم دقیق تاریخ و ساعت دستگاه حضور و غیاب اطمینان حاصل کنید.
از آنجایی که یک کامپیوتر به IP ، Subnet Mask ، Gateway و بعضی از موارد دیگر DNS سرور برای اتصال به شبکه نیاز دارد، دستگاه های حضور و غیاب کارتی و اثر انگشتی نیز مستلزم اتصال به شبکه وب می باشد.

این دستگاه ها مشکلی در اتصال به دستگاه های WAN و LAN نداشته و قابل تنظیم می باشند. حتی یک اینترنت IP valid نیز برای ورود از طریق شبکه و از راه دور کافی است.
https://ofv-co.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/setting-attendance-device/