انیمیشن " باب اسفنجی رفقای بیگانه"

داستان انیمیشن باب اسفنجی رفقای بیگانه ، ماجراجویی های باب اسفنجی در ایران را همانند حضور باب اسفنجی و پاتریک در کنسرت داریوش! به تصویر کشیده است…

برای دیدن انیمیشن کامل به آدرس https://2ad.ir/cOHXktlT مراجعه فرمایید.