با برسام یدک راحت و ایمن برانید

مزایای استفاده از ضربه گیر برسام
رفع کوبش لرزش و تکانهای ازاردهنده
افزایش هندلینگ
بهبود عملکرد سیستم ترمز
افزایش عمر قطعات جلوبندی
با گارانتی سه ساله شرکتی