پلاگین The Grove

کار اصلی این پلاگین ساخت درختان و گیاهان است که به صورت کاملا طبیعی این کار را انجام می دهد و کار مدل سازی در برنامه بلندر با استفاده از این پلاگین ساده شده است، این کار سبب شده است کار طراحان راحت شود و وقت کمتری برای طراحی درختان استفاده کنند.

برای دیدن آموزش رایگان این پست به وبسایت ما را مراجعه کنید:

https://learndigitalplus.com/plug-in-the-grove