ربابه مرادووا

دوم فروردین سالروز تولد خواننده آذربایجانی ربابه مراداووا می باشد. ربابه مراداووا در دوم فروردین سال 1309 در محله عالی قاپوی اردبیل کنار بقعه ی شیخ صفی الدین در یک خانه ی مذهبی متولد شد. پدرش میرزا خلیل قرآن را با صدای زیبا می خواند. ربابه درحالی که ترانه های آذربایجانی را از رادیو میشنید آرزو می کرد که خواننده شود پدرش که علاقه ربابه را می دید به او قول تحصیل در دانشگاه موسیقی باکو را داد. ربابه در سال 1943 ربایه به همراه خانواده خود به شهر علی بایراملی آذربایجان رفت او در تئاتر این شهر فعالیت می کرد.