تست نشتی چیلر تراکمی

تست نشتی چیلر تراکمی می تواند وجود هرگونه مشکل نشت گاز در سیکل تبرید را برای تعمیرکار چیلر آشکار سازد.
توصیه می کنیم، اگر به هر نحوی با دستگاه چیلر سر و کار دارید، این ویدئو که به صورت اختصاصی توسط تهویه گستر راگا تهیه شده است را مشاهده فرمایید.
https://tahviehgostarraga.com/%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%84%d8%b1/
نگهداری تاسیسات سرمایشی چیلر تهویه گستر راگا