شرایط بخشودگی اضافه خدمت سربازی

سردار مهری، رییس سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در برنامه «چاپ اول» شرایط بخشودگی اضافه خدمت سربازی را تشریح کرد که در ادامه مشاهده می‌کنید.