آتش سوزی در پاساژ لیدوما تهران

جزئیات آتش سوزی در پاساژ لیدوما تهران
سخنگوی سازمان آتش نشانی : آتش سوزی از ضلع جنوبی این پاساژ از قسمت نما آغاز شده بود ولی در حال حاضر آتش کامل خاموش شده و حدود ۳۰ نفر از این حادثه نجات یافتند.