جلسه ۵ فیزیک دهم- کمیت‌های فیزیکی- محمد پوررضا

آموزش مبحث کمیت‌های فیزیکی در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است. شماره تماس: 09355465946
www.hamyarphysic.ir