شمخانی: اگر مسئولان پای کار باشند مردم پای کار هستند

شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی: اگر مسئولان پای کار باشند مردم پای کار هستند. مردم ایران در این ۴۱ سال شهدای بزرگی را تقدیم انقلاب کرده است و حاج قاسم هم قسمتی از این شهدا بود.