فلزیاب فرکانس خاص

فلزیاب فرکانس خاص
فلزیاب فرکانسی میتواند با تشخیص و جداسازی فرکانس خاص طلا یا انواع فلزات عمل تفکیک را به انجام رساند و این نوع تفکیک در نوع فلزیاب انتنی یا فلزیاب تصویری یا فلزیاب لیزری یا فلزیاب سنسور دار یا رادار زمینی دستی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم قابل تشخیص برای تفکیک میباشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34