گنج در ایران

گنج در ایران
گنج در ایران بسیار زیاد است و برای همین طرفدار فلزیاب در ایران بیشمار است و همین موضوع گنج در ایران موجب شده است که هر شخص که کمی از الکترونیک اطلاعات دارد اقدام به ساخت فلزیاب مغناطیسی یا پالسی PI یا مغناطیس سنج مگنتومتر نموده و بعنوان گنج یاب ارائه مینمایند که در اصل این دسته فلزیاب ها یا دستگاه ها توان تشخیص طلا در عمق زیاد یا زمین کوهستانی ندارد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34