برام دوریت بده که انقده من لک زده دلم برات

نوازنده گیتار : بهروز میرزایی
مدیر تولید : حمید فریزند
مدیر پخش : دکتر محمد علی شفاعتی
تهیه کننده : حمید فریزند و امیر علی رزاقی
مدیر اجرایی : امید رمضانی
کارگردان : آبتین حسینی
تشکر از : میثم‌برقعی . محمد رضا میرزایی ، هادی حسینی ، علی تیرداد و امید شیرزاد