این وسایل رو هرگز با لباسشویی نشور!

یکسری وسایل هستند که نباید آنها را با استفاده از ماشین لباسشویی شستشو دهید؛ زیرا این کار ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه و همچنین وسایلی که درون آن انداخته اید، شود.
از این رو لازم است چیزهایی که نباید در لباسشویی بیندازید را به درستی بشناسید. در این ویدئو لیست چیزهایی که نباید آن را با ماشین لباسشویی شست شرح داده شده است.