مسدومیت شدید سباستین رودی در بازی با سوئد در جام جهانی 2018

مصدومیت شدید رودی در برخورد با بازیکن سوئد که در دیدار این دو تیم در مرحله گروهی جام جهانی 2018 صورت گرفت ، باعث شکستگی بینی و خونریزی شدید او شد.