لحظه اعلام نتایج عصر جدید (برنامه هشتم)

لحظه نفسگیر اعلام نتایج عصر جدید (برنامه هشتم)
اجرایی که از دور دوم برنامه عصرجدید ، به مرحله نیمه‌نهایی راه پیدا کرد!
از برنامه هشتم :گروه نسل جدید