اگر علایم کرونا در ما ظاهر شد چه کنیم ؟

این انیمیشن به ما کمک میکند چگونه از خود مراقبت کنیم و دیگران را از خطر ابتلا حفظ کنیم.