بازگشت شمشیر زن یک دست Return of the One-Armed Swordsman 1969 دوبله کانال sekoens1a

بازگشت شمشیر زن یک دست
Return of the One-Armed Swordsman 1969

کارگردان
Cheh Chang

بازیگران
Yu Wang
Chiao Chiao
Chia Essie Lin

فانگ کانگ دست از مبارزه برداشته و در کنار همسر خود زندگی آرامی را میگذراند اما با دعوت نامه ای دعوت به مبارزه میشود و…

دوبله فارسی