آهنگ عشق کمیاب امین رستمی

آهنگ عشق کمیاب امین رستمی
https://bamiseda.ir/?p=17485
عشق کمیابم بازم از فکر چشمات پریده خوابم

عشق کمیابم وجودت شد دلیل این حس نابم

من با تو یه تیم تا ابد برندم

بلند میشه صدای خندم دل از همه به جز تو کندم

توو چشمات شب یه شهر پر ستارس

ته یه شعر عاشقانس مثه یه خلوت شبانس