دستگاه ابکاری تمام اتوماتیک گلد فلوک ۰۹۳۰۰۳۰۵۴۰۸

#مخملپاش #مخملپاش# #مخملپاش_گلدفلوک #مخملپاش۲_جزیی #مخملپاش۲کاره #مخملپاشی #مخمل_کوبی #مخمل_پاش/مخملپاش ۰۹۳۰۰۳۰۵۴۰۸#مخملپاش۱۲۳۴۵_کره #مخملپاش۳۴۵۶۷_بارکددار #هیدروگرافیک ##مخملپاش #مخملپاش# #مخملپاش_گلدفلوک #مخملپاش۲_جزیی #مخملپاش۲کاره #مخملپاشی #مخمل_کوبی #مخمل_پاش/مخملپاش #مخملپاش۱۲۳۴۵_کره #مخملپاش۳۴۵۶۷_بارکددار #هیدروگرافیک #وان_استیل_پلاستیک_هیدروگرافیک #واترترانسفر #برچسب_هیدروگرافیک #اکتیویتور_هیدروگرافیک #دستگاه_ابکاری_مخملپاش_هیدروگرافیک
۰۲۱۵۶۷۶۹۳۵۵
۰۹۳۰۰۳۰۵۴۰۸_۰۹۳۸۷۴۰۰۳۳۸