خرید سوله - 22220266-021

بخش زیادی از گروه های مختلف صنعتی و تولیدی که امروزه در حال فعالیت هستند، به تازگی مشتاق و متقاضی خرید سوله شده اند. علت این تصمیم آن است که بسیاری از آنها، در مکان فیزیکی نا مناسبی مستقر شده و مشغول کار با حداقل امکانات هستند. حال آنکه همگان می ‌دانند که خرید سوله به عنوان فضای کار مناسب و مجهز، یکی از اصول زیر بنایی لازم برای ایجاد رشد و توسعه در هر کسب و کاری به حساب می ‌آید. تا همین چند سال قبل هم شاهد حضور پراکنده و بی‌ نظم پیشه‌ وران و تولید کنندگان صنوف مختلف در سطح شهر ها و در کوچه ها و خیابان ها بودیم.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87/