آموزش زبان انگلیسی|انواع دزد به انگلیسی اختلاسگر به انگلیسی ماشین دزد به انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی.انواع دزد به انگلیسی

دزدیدن یا دزدی کردن به انگلیسی شامل فعل‌های زیر هست:
steal(دزدیدن)
hook(ربودن)
sneak(دزدکی حرکت کردن)
lift(سرقت کردن)
snitch(دله دزدی کردن)
swipe(کش رفتن)
mooch(تلکه کردن)


معنی دزد به انگلیسی

انواع دزد رو اینجا ببینید:


embezzler(کسی)
burglar(خانه دزد-کسی که از خانه‌ها دزدی می‌کند)