پرسش‌ ها و پاسخ‌ها درباره حزب کمونیست چین

از 8 تا 11 نوامبر حزب کمونیست چین که بزرگ ترین حزب جهان با بیش از 90 میلیون عضو است، نشستی بسیار مهم برگزار می کند. این نشست نه تنها جهت توسعه آتی چین را روشن می سازد، بلکه پنجره ای برای آشنایی با سیاست، اوضاع و آینده چین خواهد بود. اما آن چه نشستی است؟ باهم «پرسش‌ ها و پاسخ‌ها درباره حزب کمونیست چین» را دنبال کنیم!