فرودگاه مینیاتوری ! .

طرّاحان این فرودگاه کوچک اسباب بازی ،
که به فرودگاه مینیاتوری ، موسوم است ،
نمایی از فرودگاه " نافینگن " ، در شهر هامبورگ
( آلمان ) را ، به نمایش گذاشتند .