فابينگ به چه معناست

رواج «فابینگ» بین خانواده‌ها

«فابینگ» اصطلاح نوینی در عرصه روانشناسی و جامعه شناسی ارتباطات محسوب می‌شود و به این معناست که افراد در جمعی حضور فیزیکی دارند اما به دلیل وابستگی زیاد به دستگاه تکنولوژی ارتباطی خود نظیر تلفن همراه، لپ تاپ، تب لت و... بیشتر سعی می‌کند با دیگرانی در بیرون از آن فضا و جمع فیزیکی ارتباط بگیرند و این امر باعث می‌شود توان ارتباط مستقیم، عمیق، سالم و هدفدار با اطرافیان حاضر در جمع فیزیکی از دست برود.

#فابينگ#روانشناسي#رواج_فابينگ#ارتباطات#جامعه_شناسي#ارتباطات_اجتماعی
#تكنولوژي#فضاي_مجازي #اينترنت#جوانان#افراد_جامعه
#گوشه_چشم
#پديدهاي_روانشناسي#اعتياد_به_فضاي_مجازي
#خانواده_درمانی #خانواده_سالم
#جامعه_سالم
@goosheyecheshm