زیر آسمان شهر 9

سريال زیر آسمان شهر 9 - کارگردان : مهران غفوریان - ۱۳۸۰ - فصل اول ، ق 24 و 25 و 26 - زندگی قشرهای مختلف شهر در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده است.تمام داستان در یک آپارتمان می‌گذرد که چند همسایه در آن زندگی می‌کنند؛ از جمله یک دکتر و پسرش، زن و شوهری جوان و پیرزنی تنها