ساخت دستگاه هیدروگرافی و اموزش 3884 183 0910

گروه متخصصین دکونیو با سابقه چندین ساله در رابطه با ساخت دستگاه هیدروگرافی و اجرای هیدروگرافی بر روی قطعات اماده اموزش به افرادی که مایل به ساخت دستگاه و اجرای ان بر روی قطعات میباشند. برای دریافت اطلاعات بیشتر با مهندس قوی فکر تماس بگیرید. 3884 183 0910