حمله به گزارشگر صدا و سیما در بازار

حمله به گزارشگر صداوسیما در بازار میوه و تره بار