سوسمار دریایی

نگاهی به سوسمار دریایی در جزیره فرناندینا در منطقه گالاپاگوس - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat