نشست آنلاین و نقد کتاب واژه شناسی در قوانین کیفری ایران

نشست آنلاین و نقد کتاب واژه شناسی در قوانین کیفری ایران - قسمت دوم
آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research