رفع آبریز کولر گازی و حل شایع چکه کردن آب از کولر گازی ها مختلف

آبریزی کولر گازی یکی از مشکلات رایج در کولر گازی ها است که مهم ترین دلیل ابریزی سرویس نکردن به موقع کولر گازی است و برای ارائه خدمات و تعمیرات کولر گازی، آبگرمکن و پکیج به سایت خدمات توس سرویس مراجعه نمایید: yun.ir/wb73fg