لحظه فرو ریختن یک ساختمان بر اثر زلزله در ازمیر

فیلمی از لحظه فرو ریختن یک ساختمان بر اثر زلزله ۶.۹ ریشتری در ازمیر ترکیه