جشن پایان اولین دوره مدرسه صدا و گفتار نوین کتاب

دیروز بعد از روزها و روزها صبر و انتظار، جشن اولین دوره‌ی #مدرسهصداوگفتارنوینکتاب در #فرهنگسرایاندیشه برگزار شد. جشنی پر از لحظات خوب و پرخاطره که در فضایی لبالب از همدلی به مرور خاطرات و تجربه‌های آموختن و معرفی برگزیده‌های این دوره گذشت.

جشنی که اتفاقی نو برای پروردن #صداهایتازه را رقم زد. و دوستانی که موفق شدند اولین دوره، در کنار آقای #پیامدهکردی و خانم #عارفه_لک، گام‌به‌گام پیش روند و نتیجه‌ی تلاش‌های چندماهه‌ی خود را ببینند.