لیوان فیدل fiddlecup

تولید و پخش لیوان کاغذی فیدل(fiddlecup)
مواد اولیه باکیفیت️ در طرح های مختلف️
دارای تایید وزارت بهداشت و نشان سیب سلامت
(((آماده همکاری با سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی جهت تبلیغات چاپ اختصاصی روی لیوان)))
️ 32539414 026
09127715276