سازه فلزی یا بتنی - 22220266-021

اینکه سازه فلزی یا بتنی باید انتخاب شود، سوالی که در موضوع ساختمان سازی همیشه مطرح می شود و عده ای از متخصصان معتقدند که پاسخ قطعی برای آن وجود ندارد. در بحث سوله سازی و اسکلت فلزی ساختمان از نظر زمان درخواست ساخت تا لحظه نصب ، هیچ سیستم ساخت و ساز دیگری با سیستم سازه های فولادی پیش ساخته از لحاظ صرفه اقتصادی ، انعطاف پذیری ، سرعت ساخت و نصب قابل مقایسه نمی باشد . همچنین به علت تولید فولاد در کارخانه و شرایط بهتر کنترل کیفیت آن نسبت به بتن ، فولاد و سازه های فلزی را نسبت به بتن و سایر مصالح ساخت و ساز متمایز می نماید.
بانک سوله ایران - 22220266-021
https://souleiran.com/%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b2%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c/