فیلم کارگاه اولین ها در زمان اقامه دعوا و دفاع از دعوا

آدرس سایت: www.sdil.ac.ir
سایت فروشگاه: www.shahredanesh.com
مدیرعامل: دکتر وحید اشتیاق
لینک ایتا : https://eitaa.com/sdil_ac_ir
لینک سروش: https://sapp.ir/sdil_ac_ir
لینک آی گپ: https://profile.igap.net/sdil_ac_ir
لینک تلگرام: https://t.me/Legal_Research
لینک خرید: https://bit.ly/2OHeENG
#وحید_اشتیاق
فیلم_کارگاه_اولین_ها_در_زمان_اقامه_دعوا_و_دفاع_از_دعوا
#فیلم_کارگاه_های_آموزشی_حقوق_شهردانش
#پژوهشکده_حقوق
#حقوق
آدرس: کریم خان زند ـ خیابان سنایی ـ خیابان نهم ـ خیابان گیلان ـ پلاک 5 ـ پژوهشکده حقوق شهر دانش
تلفن 02188811581 داخلی 113 و 112