9 تمرین شکل دهی باسن بدون نیاز به تجهیزات

سایت همراه فیت:www.Hamrahfit.com ، www.Hamrahfit.ir
تنها سایت معتبر بین المللی و تخصصی بدنسازی فارسی زبان در جهان، برنامه نویسی توسط دکتر جواد افشاری: مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه، دارای مدرک مربیگری بدنسازی از کشور اسپانیا، مربی رسمی بدنسازی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران، دانش آموخته برتر از دانشگاه تهران، رتبه 1 کارشناسی ارشد کل کشور سال 1387 و رتبه 1 دکتری کل کشور سال 1389