تقابل ازدواج سنتی با مدرنیته بخش دوم

*چهار مشکلی که ازدواج مدرنیته با خودش بهمراه میاره!
*بلاتکلیفی عاطفی یعنی چه!؟
*ازدواج سنتی بهتره یا مدرنیته!؟
در این پادکست به این مطالب می پردازیم

برگرفته از کتاب عقلب
نویسنده: مصطفی بیت سعید
گوینده: علی خان آبادی