بسته بندی کار های نئون فلکسی

وسایلی که برای بسته بندی کارمون استفاده میکنیم:
1️:برای تهرانی ها،ارسال با پست، داخل بسته بندی مخصوص داخل شهری.
ارسال سفارشی داخل پاکت کادویی.
2️:برای استان های هماسیه تهران،داخل باکس چوبی با ورق های یونولیت جهت عایق در برابر ضربه.

#بسته_بندی_نئون_فلکسی
#علی_نئون#نئون_فلکسی#علینئون
#alineon__
@alineon__