گنج یاب ردیاب انتنی جیوه ای نقطه زن شعاع زن ۰۹۱۶۴۵۸۷۰۳۹

گنج یاب ردیاب انتنی جیوه ای نقطه زن شعاع زن مکمل خوراکی و فرکانسی شناسایی دقیق اهداف حاوی جیوه المانی و پودر حذف ذرات شماره تماس و تلگرام۰۹۱۶۴۵۸۷۰۳۹