روش های بهبود سئو خارجی چیست؟

در این ویدئو درباره سئوی خارجی صحبت می کنم سئوی خارجی به کارهایی گفته می شود که خارج از سایت ما انجام می شه در واقع با لینک سازی در سایت های دیگر و گرفتن اعتبار و برای سایتمان کسب اعتبار کنیم.

دریافت لینک می تونه به شکل های مختلف باشه گرفتن لینک از محتواهایی موجود فعلی و انتشار رپورتاژ آگهی روش هایی است که می توانید از آنها استفاده کنید که در این ویدئو درباره لینک سازی به این دو روش را توضیح داده ام و همچنین گفته ام که چطور پیش روید که از پنالتی شدن هم جلوگیری کنید.